1ستاره2ستاره3ستاره4ستاره5ستاره
5٫00 امتیاز (2 رای )
درحال ثبت کردن...
گزارش
سوال
آیا اسفنکتر ابتدای روده ی باریک دوازدهه نام دارد؟ ...

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
لغو کردن
در حال بررسی 0
پزشکی 8 ماه 1 پاسخ 133 بارمشاهده شده 2