سجادصیادی

اگر میخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد،باور محال بودنش راعوض کن

مرا دنبال کنید

سوال دات آی آر

لطفاسوال دات آی ار را به همه دنیا معرفی کنید،شاید کسی سوال بی جوابی داشته باشد!

m6640


مرا دنبال کنید