پرسش
میخواهم خونه بگیرم رهن قبول نمیکنن مجبورم مقداری از رهن خانه رو به بانک بزارم و با ان سود اجاره خانه بدم وگرنه وسایلامو میریزن بیرون چیکارکنم این کار درسته یا نه ??
0
4 ماه 0 پاسخ ها 31 بارمشاهده شد مبتدی 0