سود بانکی

پرسش

میخواهم خونه بگیرم رهن قبول نمیکنن مجبورم مقداری از رهن خانه رو به بانک بزارم و با ان سود اجاره خانه بدم وگرنه وسایلامو میریزن بیرون چیکارکنم این کار درسته یا نه ??

0
احسان 2 ماه 0 پاسخ ها 17 بارمشاهده شد 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب

کدامنیتی برای تغییر کدامنیتی روی تصویر کلیک کنید